Projektpræsentation

Danskerne har Skandinaviens største internetforbrug. Men sikkerheden er lav, viser undersøgelser. Det betyder, at både borgere og virksomheder lider unødige tab. Forskningsprojektet CIT@ware vil med undersøgelser af borgernes adfærd og viden hjælpe den danske befolkning til sikker brug af informations- og kommunikationsteknologi.

CIT@ware er et toårigt forskningsprojekt finansieret af Det Strategiske Forskningsråd pil.gif.

Partnere
I projektet deltager medarbejdere fra:

  • Informatik og Matematisk Modellering, DTU
  • Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), AaU
  • DK•CERT, UNI•C
  • Telia Stofa A/S.

Formål
Projektets formål er at undersøge den danske befolknings forståelse af sikker brug af ikt, med henblik på at identificere områder, hvor bedre teknik eller større forståelse er påkrævet.

Undersøgelser
Projektet vil undersøge:

  • Borgernes adfærd og viden mht. ikt-sikkerhed
  • Befolkningsgrupper, som a priori må forventes at være i en særlig risikogruppe.

Metoder
Projektet vil anvende både nye og traditionelle undersøgelsesmetoder:

  • Traditionelle tekstbaserede spørgeskemaer
  • Fokusgruppeinterview
  • Interaktive spørgeskemaer, hvor brugernes respons i en realistisk sikkerhedsmæssig situation registreres.

Læs mere i CIT@wares forskningsplan pil.gif.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kontakt docent Robin Sharp på DTU Informatik:
Tlf.: 45 25 37 49
Mail: robin @ imm.dtu.dk