Baggrund og relevans

Mens udbredelsen af brug af ikt i den danske befolkning er høj, tyder hidtidige undersøgelser derimod på, at niveauet af ikt-sikkerhed – og forståelsen herfor – er lav. Der er derfor al mulig grund til at undersøge borgernes holdninger og adfærd til spørgsmål om ikt-sikkerhed og ikke mindst, hvordan ikt-sikkerhed kan forbedres. 

Behov for nye undersøgelser
Vi har ingen overordnede billeder af den danske befolknings adfærd og viden om ikt-sikkerhed, da hidtidige undersøgelser i overvejende grad har fokuseret på isolerede aspekter inden for ikt-sikkerhed. Vi har heller ingen undersøgelser af særlige befolkningsgrupper, som a priori må forventes at være i en særlig risikogruppe. 

Nye undersøgelsesmetoder
Det er svært at undersøge folks holdninger og adfærdsmønstre i relation til komplekse tekniske spørgsmål som fx ikt-sikkerhed. En af hovedårsagerne hertil er, at der er stor sandsynlighed for, at de adspurgte ikke forstår de stillede spørgsmål. CIT@ware vil imødekomme denne udfordring ved at udvikle nye undersøgelsesmetoder, der benytter berigede medietyper, som fx simuleringer i sammenhæng med traditionelle spørgeskemaer. Ved at stille de adspurgte over for virkelige scenarier, der afspejler relevante ikt-sikkerhedshændelser, får de adspurgte erfaringer, som de skal reagere på gennem interaktivitet og valgmuligheder.