Fase 1: Indledende undersøgelse (1.-6. måned)

I undersøgelsens første fase afdækkes nuværende syn på og tilgange til at forstå ikt-sikkerhed i først og fremmest Danmark, Norden og Europa. Dette sker gennem en målrettet indsamling af information fra nationale og internationale undersøgelser. Det er dog ikke kun et spørgsmål om indsamling og sammenligning af informationer, der kan afspejle, hvad borgerne ved og gør i de forskellige lande. Arbejdet skal også give os et indblik i, hvordan disse informationer er blevet tilvejebragt. 

Denne undersøgelse vil danne grundlag for planlægningen af indhold i CIT@ware-spørgeskemaundersøgelsen i projektets anden fase.

Beskrivelse af fase 2 pil.gif.