Fase 2: Kvalitativ undersøgelse (7.-18. måned)

I fase 2 er formålet – ved hjælp af en kvalitativ undersøgelse af udvalgte befolkningsgrupper og individer – at identificere den nuværende forståelse af ikt-sikkerhed blandt ikt-brugere. Der foretages fokusgruppeinterview i forskellige regioner i Danmark med henblik på at afdække brugeres forståelse i forskellige socialkulturelle sammenhænge. På grundlag heraf udarbejdes interviewguide. Da personlige interview er dyre og arbejdsmæssigt krævende at gennemføre, foretages kun et mindre antal på et repræsentativt udsnit af de a priori kritiske grupper.

Til formålet vil vi registrere deltagernes umiddelbare reaktioner på forskellige realistiske scenarier, der afspejler ikt-sikkerhedshændelser. Disse kritiske situationer vil efterfølgende blive omsat til egentlige interaktive animationer og simuleringer, som skal anvendes i undersøgelsens tredje fase. Da det er dyrt at udvikle interaktive animationer, forventer vi kun inden for det nuværende budget at have ressourcer til at udarbejde et mindre antal, der kan vise principperne i denne metodiske tilgang.

Beskrivelse af fase 3 pil.gif.