Fase 3: Kvantitativ undersøgelse (19.-24. måned)

Data fra projektets to første faser vil blive udnyttet og omsat til design af en kvantitativ onlineundersøgelse, der baseres på svar fra mindst 2.500 statistisk tilfældigt udvalgte deltagere. Herudover inddrages 250 deltagere fra hver af en række grupper, der a priori forventes at være i højrisikozonen, hvad ikt-sikkerhed angår. 

Undersøgelsen vil bestå af en kombination af et traditionelt tekstbaseret spørgeskema og interaktive sekvenser, der simulerer virkelige situationer, hvor sikkerhed er på spil. Med henblik på indsamling af data og sammenligning med andre undersøgelsers resultater vil der blandt andet blive anvendt mindmappingteknik til at samle op på og strukturere deltagernes besvarelser.

Tilbage til faseoversigten pil.gif.