Fase 1

Projektets første fase har som formål at afdække eksisterende undersøgelser og viden om borgernes forståelse af ikt-sikkerhedsproblematikker. Først og fremmest i Danmark, Norden og Europa. 

Denne del af projektet omfatter ikke kun indsamling og sammenligning af undersøgelsesresultater, men også analyse af, hvordan resultaterne er tilvejebragt.

Undersøgelsen i projektets første fase danner grundlag for indholdet i undersøgelsens anden fase.
Læs mere pil.gif

Fase 2

I projektets anden fase undersøges borgenes viden og forståelse af ikt-sikkerhedsproblematikker ved en kvalitativ undersøgelse af udvalgte befolkningsgrupper og individer. 

Som uddybning foretages fokusgruppeinterview i forskellige regioner i Danmark med henblik på at afdække socialkulturelle sammenhænge. På grundlag heraf udarbejdes interviewguide.
Læs mere pil.gif

Fase 3

Resultater fra projektets første og anden fase omsættes i design af en kvantitativ online-spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen baseres på svar fra mindst 2.500 statistisk tilfældigt udvalgte deltagere. Herudover inddrages ca. 250 respondenter fra hver af en række befolkningsgrupper, der a priori forventes at være risikogrupper, hvad ikt-sikkerhed angår.
Læs mere pil.gif